Lobinger, Katharina, USI – Università della Svizzera italiana, Switzerland